Terveys

SAMKin kirjasto on hankkinut opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön useita tiedonhakupalveluita sekä e-kirja- ja e-lehtikokoelmia.

Tällä sivulla on linkkejä kirjaston hankkimiin sekä laadukkaisiin vapaasti käytettäviin aineistoihin. Voit aloittaa tiedonhaun Finnan haulla ja jatkaa oman alasi verkkopalveluilla.

Keskeisimmät aineistot

  • Terveysportti on kattavin suomalainen terveydenhuollon verkkopalvelu. Terveysportista löydät lääkärin ja sairaanhoitajan tietokannat, lääketietokannan, Hoitotyön Pharmaca Fennican, Cochrane Libraryn, tautiluokituksen, sanakirjoja, Käypä hoito -suositukset, Duodecim-lehden sekä eri aiheiden aineistoja kuten työterveys, kuntoutus, akuuttihoito, pitkäaikaissairaudet, EKG, ensihoito, matkailijan terveys ja allergia. Ohjeita videoina.
  • Medic on tietokanta, josta löydät kotimaisia terveydenhuollon ja lääketieteen lehtiartikkeleita ja tutkimusjulkaisuja. Osa artikkeleista ja julkaisuista on luettavissa netissä. Osasta on perustiedot artikkelin löytämiseksi kirjaston painetuista lehdistä. Ohjeita löytyy Medicin sivuilta.
  • CINAHL Complete on tietokanta hoitotyön ja hoitotieteen kansainvälisistä lehtiartikkeleista.
  • JBI Connect (The Joanna Briggs Institute EBP Database) sisältää näytönastetiivistelmiä, systemaattisen katsauksen runkoja, hoitosuosituksia, systemaattisia katsauksia, näyttöön perustuvia toimintamalleja ja potilasohjeita.

E-lehdet ja artikkelit

Suomalaiset lehdet ja artikkelit

Kansainväliset lehdet ja artikkelit

INFOtelakka – kun tarvitset apua

Kirjaston asiakaspalvelusta saat vinkkejä tiedonhaun aloittamiseen. Kun kaipaat perusteellisempaa tiedonhaun ohjausta tehtävääsi tai opinnäytetyötäsi varten, varaa INFOtelakka-aika.

Etäkäyttö – tietokantoihin ja verkkoaineistoihin kotoa

SAMKin käyttöön hankitut tietokannat ja verkkoaineistot ovat käytettävissä SAMKin tiloissa. Lisäksi opiskelijat ja henkilöstö voivat käyttää lähes kaikkia aineistoja SAMKin tietoverkon ulkopuolella kuten kotona. Silloin käyttäjä tunnistetaan etäkäyttöpalvelussa SAMK-tunnuksella. On tärkeää, että menet kirjaston aineistoihin juuri Finnan linkeistä, jotta etäkäyttö toimii.

= vain SAMKin opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä