Vikatiedote Terveysportin etäkäyttäjälle: Oppiportin linkin klikkaaminen ei ehkä päästä aineistoon. Ratkaisu: etsi Finnasta sanalla Oppiportti ja mene aineistoon sitä kautta. Duodecim korjaa vikaa.

Lähteiden merkintä

Mene julkaisun tai artikkelin sivulle. Klikkaa Viitetiedot ja voit katsoa ja kopioida talteen lähdeviitteen. Huomaa, että tämä Finnan automaattisesti muodostama viite on vain suuntaa antava ja joudut muokkaamaan sitä oppilaitoksen ohjeiden mukaiseksi.

Katso yksityiskohtaisia ohjeita lähteiden merkinnästä SAMKin opinnäytetyön ohjeesta intranetissä:
Opinnot & valmistuminen
- Opinnäytetyöohje
-- Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö
--- Lähteiden käyttö

Jos lähteen merkitsemisessä on ongelmia, katso, löytyykö SAMKin intranetistä opinnäytetyön ohjeesta sopiva malli. Voit keskustella merkinnästä opettajasi tai opinnäytetyösi ohjaajan kanssa.

Voit halutessasi käyttää lähdeviitteiden hallintaan SAMKin hankkimaa RefWorksiä tai kaikkien käytettävissä ilmaiseksi olevaa Mendeleytä.