Lähteiden merkintä

SAMKin viittausohjeet

Uusimmat APA-tyylin viittausohjeet SAMKin opiskelijalle löytyvät Kirjasto-Moodlesta.

Vanhempia ohjeita löytyy SAMKin opinnäytetyön ohjeesta kohdasta Tiedonhankinta ja lähteiden merkitseminen.

Jos lähteen merkitsemisessä on ongelmia, opiskelija voi keskustella merkinnästä vaikkapa opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

SAMKin opiskelija voi käyttää lähdeviitteiden hallintaan RefWorksiä. Sen ohjeita on Kirjasto-Moodlessa.

Finnan viitetiedot

Mene julkaisun tai artikkelin sivulle Finnassa. Klikkaa Viitetiedot ja voit katsoa ja kopioida talteen lähdeviitteen. Käytä APA-muotoista viitettä. Huomaa, että Finnan automaattisesti muodostama viite on vain suuntaa antava ja joudut tarkistamaan viitteen muodon oppilaitoksen ohjeista.