Kirjautuminen Rakennustiedon verkkopalveluun on muuttunut. Kirjaudu SAMK-Finnan linkistä Samkin sähköpostiosoitteella.

Haku

Saavutettavuus

Saavutettavuuskirjasto Celia

Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää ääni- ja pistekirjoja sekä muita erikoisvalmisteisia kirjoja ja oppimateriaaleja. Asiakkaaksi voivat liittyä kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa lukivaikeuden, sairauden, vamman tai vastaavan syyn vuoksi. SAMKin opiskelijana pääset Celian asiakkaaksi ottamalla yhteyttä SAMKin erityisopettajaan, erityisopettaja@samk.fi.

Lue lisää Celiasta .

Verkkoaineiston saavutettavuus

Saavutettava verkkopalvelu on kaikkien ihmisten käytettävissä mahdollisimman helposti. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkopalvelussa on helppoa navigoida ja että verkkosisällöt ovat ymmärrettävissä ja niihin pääsee käsiksi myös erilaisten avustavien teknologioiden avulla. SAMKin kirjastolla on erilaisia verkkoaineistoja kuten kirjat, lehdet, artikkelit, tietokannat, opinnäytetyöt ja kurssimateriaalit. Aineistojen saavutettavuus vaihtelee.

E-kirjojen saavutettavuus on oleellista lukemisesteisille henkilöille, mutta saavutettavuusominaisuuksista on hyötyä kaikille.

Ruudunlukuohjelmat on suunniteltu näkövammaisille. Saavutettavassa muodossa olevaa e-kirjaa voi kuunnella ruudunlukuohjelmalla. Elektronisia kirjoja voi lukea ja kuunnella erilaisten ohjelmien ja sovellusten avulla. Voit tutustua apuohjelmiin Celian sivulla Kuuntelun ja lukemisen apuvälineitä. Osa ohjelmista ja sovelluksista on maksuttomia.

Lue lisää kuuntelun ja lukemisen apuvälineistä Celianetin sivuilta .

Celia on tehnyt yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa Saavuta e-kirja -oppimateriaalin, jonka avulla voi tutustua e-kirjojen lukemista helpottaviin toimintoihin kuten kuunteluun ja näytön säätämiseen.

Tutustu Saavuta e-kirja -oppimateriaaliin Avointen oppimateriaalien kirjastossa .

SAMK-Finnan saavutettavuusseloste