Haku

Linkitä oikein

Kirjaston verkkoaineistoja kuten e-kirjoja, verkkolehtiä, tietokantoja ja verkkopalveluita voi linkittää erilaisiin tarkoituksiin, vaikkapa kurssiaineistoihin ja Moodleen. Verkkoaineistot ovat henkilökunnan ja opiskelijoiden käytettävissä SAMKin kampuksilla ja pääsääntöisesti myös etäkäytössä kirjautumalla SAMK-tunnuksella.

Kun haluat jakaa linkin kirjaston tietokantaan, e-kirjaan tai e-lehteen, linkitystapa vaihtelee aineistoittain.

Pääsääntö: kopioi linkki Finnan osoiteriviltä

Kun löydät aineiston Finnasta, kopioi linkki selaimen osoiteriviltä. Tämä on helpoin ja varmin tapa ottaa talteen linkki jakamista varten.

Kun haluat linkin ulkomaiseen lehtiartikkeliin, koeta etsiä artikkeli Finnasta käyttäen kansainvälisen e-aineiston hakua. Tämä hakutoiminto kattaa miljoonia artikkeleita ja julkaisuja. Jos artikkeli löytyy näin Finnasta, kopioi linkki selaimen osoiteriviltä.

Kun haluat linkin suomalaiseen lehtiartikkeliin, koeta etsiä artikkeli Finnasta. Klikkaa hakutuloksen välilehteä Kotimaisia artikkeleita. Jos artikkeli löytyy näin Finnasta, kopioi linkki selaimen osoiteriviltä.

Lähetä linkki sähköpostina

Lähetä sähköpostilla -toiminnolla voit lähettää aineiston linkin itsellesi tai muille.

Linkki hakutulokseen

Tee tiedonhaku Finnassa. Voit kopioida sitten linkin hakutulokseen selaimen osoiteriviltä tai lähettää sähköpostina sivun alaosan toiminnolla.

Linkki suosikkilistaan

Kirjautumalla Finnaan voit koota kirjoja tai muuta aineistoa suosikkilistaksi. Listan voi asettaa julkiseksi ja sen linkin jakaa muille.

Miten linkittää aineisto, joka ei ole Finnassa?

Netissä vapaasti luettavissa olevaan aineistoon voi ottaa linkin selaimen osoiteriviltä. Tällaista aineistoa ovat julkiset sivustot, organisaatioiden, korkeakoulujen ja viranomaisten avoimet julkaisut, avoimet verkkolehdet sekä opinnäytetyöt.

Kirjaston hankkimissa tietokannoissa olevat artikkelit

Finnassa on linkkejä osaan kirjaston hankkimasta aineistosta. Finna tarjoaa yleensä linkin aineiston pääsivulle, mutta Finna ei usein tarjoa suoria linkkejä aineistojen sisällä oleviin monenlaisiin sisältöihin ja artikkeleihin. Esimerkkeinä tällaisista ovat Rakennustiedon ja Terveysportin sisältö sekä suomalaiset lehtiartikkelit. Tällaisen verkkoaineiston sisältösivulle pitää rakentaa linkki niin, että se toimii etäkäytössä SAMKin kampusten ulkopuolella.

Voit pyytää etäkäytössä toimivan linkin kirjastosta tai Finnan Ota yhteyttä -lomakkeella.

Voiko URN-osoitteen jakaa?

Artikkelilla tai julkaisulla voi olla urn-alkuinen nettiosoite kuten urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1777039. URN-tunnus on verkkojulkaisun, ainutkertainen pysyvä standarditunnus. Voit jakaa sen silloin, kun kyseinen aineisto on vapaasti netissä luettavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi Theseuksessa olevat opinnäytetyöt.

Jos jaat urn-osoitteen sellaiseen aineistoon, johon pääsy on rajattu vain samkilaisille, osoite ei toimi SAMKin verkon ulkopuolella etäkäytössä.

Voiko DOI-osoitteen jakaa?

Artikkelilla tai julkaisulla voi olla doi-alkuinen nettiosoite kuten doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.12.001. DOI on elektronisille dokumenteille annettava pysyvä tunnus. Voit jakaa sen silloin, kun kyseinen aineisto on vapaasti netissä luettavissa.

Jos jaat doi-osoitteen sellaiseen aineistoon, johon pääsy on rajattu vain samkilaisille, osoite ei toimi SAMKin verkon ulkopuolella etäkäytössä.

Pitäisikö myös muiden amkkien opiskelijoiden päästä linkittämääsi aineistoon?

Kukin ammattikorkeakoulu on hankkinut verkkoaineistoa vain omien opiskelijoiden käyttöön. Lisenssisopimukset rajaavat yleensä aineiston käyttöoikeuden vain yhden amkin opiskelijoille. Sinun kannattaisi varmistaa kyseeseen tulevien ammattikorkeakoulujen kirjastoista, onko aineisto hankittu opiskelijoiden käyttöön. Lisää aiheesta voi lukea Laurean sivustolta:

Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla – opas opettajille

Kokeile ensin, jaa sitten

Kokeile tekemääsi linkkiä siten, että tietokoneesi on SAMKin verkon ulkopuolella. Jaa vasta sitten, kun olet todennut linkin toimivan.