Selaa luetteloa

Vainikainen, Tuula (73) Nurminen, Kirsi-Marja (61) Sinkkonen, Jari (54) Haldin-Rönn, Kerstin (44) Kauppinen, Eeva (41) Helminen, Marjut (36) Arajärvi, Terttu (35) Sääkslahti, Arja (35) Ahonen, Timo (33) Cacciatore, Raisa (33) Kekkonen, Sylvi (33) Szilvay, Géza (33) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (32) Bardy, Marjatta (31) Friman, Terhi (30) Taskinen, Sirpa (29) Törrönen, Maritta (29) Furman, Ben (27) Kumpulainen, Rita (27) Spåre, Päivi (26) Aro, Tuija (25) Holopainen, Katja (25) Keltikangas-Järvinen, Liisa (25) Launonen, Kaisa (25) Mahkonen, Sami (25) Sariola, Heikki (25) Uusikylä, Kari (25) Heino, Tarja (24) Riihelä, Monika (24) Saarinen, Erja (24) Suomen ev.-lut. seurakuntien lapsityön keskus (24) Szilvay, Csaba (24) Hällström, Rolf af (23) Karlsson, Liisa (23) Leinonen, Jukka (22) Niklander, Soila (22) Strandell, Harriet (22) Tamminen, Tuula (22) Helenius, Aili (21) Komi, Tiina (21) Markkula, Jonna (21) Reivilä, Marjut (21) Ruokonen, Inkeri (21) Turja, Leena (21) Ahonen, Riitta (20) Karvonen, Pirkko (20) Niilo Mäki -instituutti (20) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (20) Vaijärvi, Kari (20) Almqvist, Fredrik (19) Haapalainen, Tiina (19) Heiskanen, Kaarina (19) Hoppu, Kalle (19) Hujala, Eeva (19) Kalland, Mirjam (19) Kekkonen, Marjatta (19) Kekkonen, Urho (19) Lastensuojelun keskusliitto (19) Näre, Sari (19) Harrikari, Timo (18) Pösö, Tarja (18) Suoninen, Annikka (18) Janhunen, Tarja (17) Karila, Kirsti (17) Kaskinen, Anna-Mari (17) Koivikko, Matti (17) Kontiainen, Jarmo (17) Mård, Taija (17) Opetushallitus (17) Siljamäki, Tuija (17) Tikka, Susanna (17) Ylitalo, Ilkka (17) Fogelholm, Mikael (16) Hakkarainen, Mari (16) Jokinen, Eero (16) Kalliala, Marjatta (16) Karvonen, Sakari (16) Kontu, Elina (16) Känkänen, Päivi (16) Laakso, Marja-Leena (16) Mannerheimin lastensuojeluliitto (16) Manneri, Tuija (16) Rossa, László (16) Saarnio, Merja (16) Veijola, Arja (16) Iivonen, Antti (15) Jaakkola, Timo (15) Melin, Olav S. (15) Moilanen, Merja (15) Oliver, Mark (15) Pekkarinen, Elina (15) Peura, Pekka (15) Pulli, Elina (15) Reikerås, Elin (15) Sauli, Hannele (15) Sosiaali- ja terveysministeriö (15) Suoranta, Juha (15) Alasuutari, Maarit (14) Disney, Walt (14) Eke (14)