Editan verkkosivustoissa on toimintahäiriöitä (Edilex, Taloushallinnon lait).

Selaa luetteloa

Rinne, Risto (76) Satakunnan ammattikorkeakoulu (73) Rutonen, Matti (71) Silvennoinen, Heikki (61) Nissilä, Maija-Leena (53) Aalto, Esa (51) Alerini, Leena (49) Tikkanen, Tiina (45) Saarinen, Erja (44) Antikainen, Ari (39) Kivinen, Osmo (38) Perho, Anna (38) Opetushallitus (33) Laaksola, Hannu (30) Puolakka, Reija (30) Varis, Ritva (29) Välijärvi, Jouni (28) Niemi, Hannele (27) Ollikainen, Marketta (27) Seppälä, Annamaija (27) Vainio, Juhani (26) Kanerva, E. (25) Korkeakivi, Riitta (25) Lahelma, Elina (25) Manninen, Emmi (25) Raippa, Ritva (25) Tiuraniemi, Olli (25) Jakku-Sihvonen, Ritva (24) Kivirauma, Joel (23) Ticklen, Margit (23) Willberg, Ulla (23) Granberg, C. E. (22) Mujunen, Salme (22) Nyyssölä, Kari (22) Puustinen, Marja (22) Salminen, Leena (22) Toikka, Vesa (22) Ylönen, Ulla (22) Lehtinen, Erno (21) Tynjälä, Päivi (21) Unhola, Kaija (21) Varjo, Janne (21) Helakorpi, Seppo (20) Lehtinen, Katri (20) Opetusministeriö (20) Rantala, Jukka (20) Spåre, Päivi (20) Syvänperä, Tuula (20) Tuominen, Tero (20) Ahonen, Sirkka (19) Hällström, Rolf af (19) Kangasniemi, Erkki (19) Kansanvalistusseura (19) Kauppinen, Eeva (19) Repo, Tarja (19) Tajakka, Hanna (19) Virjo, Irma (19) Wetterström, Helena (19) Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (18) Heikkinen, Hannu L. T. (18) Koskivirta, Paula (18) Laukkanen, Reijo (18) Nurminen, Kirsi-Marja (18) Parkkari, Anna (18) Simola, Hannu (18) Simonen, Katri (18) Tauriainen, Susanna (18) Ängeslevä, Minna (18) Hämäläinen, Kauko (17) Jääskeläinen, Manu (17) Kotkamaa, Hilkka (17) Nummenmaa, Anna Raija (17) Jahnukainen, Markku (16) Kananen, Anitta (16) Lahtinen, Miia (16) Lindqvist, Päivi (16) Moilanen, Merja (16) Paavola, Terhi (16) Palokari, Sirpa (16) Partanen, Marko (16) Raivola, Reijo (16) Björkvik-Norrgård, Stina (15) Brunila, Kristiina (15) Jauhiainen, Arto (15) Kaskinen, Hannu (15) Kiilakoski, Tomi (15) Korhonen, Vesa (15) Koski, Leena (15) Mattila, Kari (15) Onnismaa, Jussi (15) Palola, Antti (15) Pasanen, Heikki (15) Pasternack, Amos (15) Ruohotie, Pekka (15) Tilastokeskus (15) Uusikylä, Kari (15) Yli-Suvanto, Lea (15) Backström, Åke (14) Gothóni, Raili (14) Joutsivuo, Timo (14)