Kuvan käyttöoikeudet:

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso myös käyttöehdot

QR-koodi
(0)

Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä : opiskelijalaitos

Hae kokoteksti
Kirja
International Methelp 2006. 2. laitos, 3. uud. p.
Tallennettuna:
Ulkoasu:
884 sivua : kuvitettu ; 25 cm
Kieli:
suomi
Huomautukset:
Lisäpainokset: 2. laitos, 4. p. 2008.
Kannessa ja selässä esiintyvä numero 2 tarkoittaa julkaisun painosmerkintää.
Julkaisija: Helsinki : International Methelp 2006.
Luokitus:
Aiheet:
Lisätiedot:
Jari Metsämuuronen
ISBN:
952-5372-20-0 nidottu
978-952-5372-20-5 nidottu
Kontrolloimaton nimeke:
Metodologian perusteet
Mittarin rakentaminen ja testiteorian perusteet
Laadullisen tutkimuksen perusteet
Tulevaisuustutkimuksen perusteet
Tilastollisen kuvauksen perusteet
Tilastollisen päätelyn perusteet
SPSS aloittelevan tutkijan käytössä
Monimuuttujamenetelmien perusteet