Haku

Lääkehoidon opetuksen kehittäminen simulaatio-oppimisympäristössä Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Lääkehoidon opetuksen kehittäminen simulaatio-oppimisympäristössä Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Tiilimäen kampuksen simulaatio-oppimisympäristöä lääkehoidon näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella toimivat lääkehuollon tilat, jotka sisältävät asianmukaiset säilytysratkaisut lääkkeille. Tavoitteena oli myös saada simulaatio-oppimisympäristön tilat toimivammiksi ja opiskelijalähtöisemmiksi. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämisprojektina, jonka tilaaja ja yhteistyötaho oli SAMK:n Terveys osaamisalue. Projektin tarve syntyi simulaatioluokan uudesta sijainnista ja tilan keskeneräisyydestä. Myös simulaatio-opetuksen määrän lisääntyminen hoitotyön koulutuksessa puolsi omalta osaltaan projektin toteuttamista. Projektin alussa haettiin teoriatietoa simulaatio-opetuksesta sekä lääkehoidon osaamisesta ja toteutuksesta. Näitä asioita käsiteltiin projektin teoreettisessa viitekehyksessä. Kehittämisideoiden tueksi tehtiin opintokäynnit kahden muun ammattikorkeakoulun simulaatio-oppimisympäristöihin. Projektin myötä syntyneet kehittämisideat esitettiin SAMK:n simulaatiotyöryhmän kokouksissa, joissa käytiin myös vastavuoroista keskustelua projektiin liittyvistä toiveista. Kehittämisideat toteutettiin käytännössä simulaatioassistentin toimesta. Simulaatio-oppimisympäristöön tuotiin lääkekaappi sekä erilaisia lääkevalmisteita. Tilaa järjesteltiin paremmin toimivaksi ja tavaroiden sijainnit merkittiin selkeästi. Lääkkeet, nesteet ja muut hoitotarvikkeet järjesteltiin erillisiksi kokonaisuuksiksi. Projektin kehittämisideoita voidaan hyödyntää uuden kampuksen simulaatio-oppimisympäristön suunnittelussa. Tulevaisuudessa lääkehoidon ja simulaatio-opetuksen kehittämistä voitaisiin jatkaa järjestämällä uuden kampuksen simulaatio-oppimisympäristöön tila, jossa opiskelijat voisivat omatoimisesti harjoitella erilaisia hoitotoimenpiteitä, kuten kanylointia ja nestehoitoa. Jatkossa voitaisiin tutkia myös Satakunnan ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia simulaatio-opetuksesta. Tutkimuksesta saatuja tietoja voitaisiin hyödyntää opetuksen kehittämisessä entistä opiskelijalähtöisemmäksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl Museokortteja.

Avaa kysely

Ei kiitos