Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

KASVA!! - Oma animaatio

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

KASVA!! - Oma animaatio

Opinnäytetyön aiheena on oman animaation suunnittelu ja toteutus, sekä animaation historian esittely lyhyesti. Opinnäytetyössä kerrotaan mistä animaatio on lähtenyt käyntiin ja ketkä ovat vaikuttaneet animaation kehitykseen. Historiaosioon on käytetty aihetta koskevaa kirjallisuutta, sekä internetlähteitä. Oman animaaion ideana oli esittää animaation kehitys ja sen kasvu. Animaatiossa kulkee kettu, joka kasvaa animaation edetessä. Kettu kuvastaa animaatioteollisuuden kasvua.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet