Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Painehaavojen ennaltaehkäisy : Satakunnan sairaanhoitopiirin painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishankkeen nonstop-piste

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Painehaavojen ennaltaehkäisy : Satakunnan sairaanhoitopiirin painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittämishankkeen nonstop-piste

Satakunnan sairaanhoitopiirissä järjestettiin 2012-2014 painehaavoihin liittyvä hanke. Hankkeeseen liittyen Satakunnan keskussairaalassa pidettiin valtakunnallisella painehaavaviikolla painehaava-koulutuspäivä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää painehaava-koulutuspäivään infopisteitä painehaavojen esiintyvyydestä ja syistä, ennaltaehkäisystä, hoidosta ja apuvälineistä. Infopisteet toteutettiin neljänä nonstop-pisteenä. Nonstop-pisteet esiteltiin myös ensimmäisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa. Opinnäytetyö toteutettiin projektina neljän opiskelijan kanssa. Tämä opinnäytetyö on projektin yksi osaprojekti, jonka aiheen oli painehaavojen ennaltaehkäisy. Nonstop-pisteelle suunniteltiin posteri, johon kerättiin painehaavojen ennaltaehkäisyn keskeisimmät asiat. Projektiryhmän kesken suunniteltiin nonstop-pisteiden sijoittelu ja järjestely esittelypaikoissa. Palautekyselyissä yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että nonstop-piste lisäsi tietoisuutta painehaavojen ennaltaehkäisystä hyvin. Nonstop-pisteiden aiheita pidettiin tärkeinä. Vastaajien mielestä posteri painehaavojen ennaltaehkäisystä oli tehty huolellisesti, se oli tiivis ja monipuolinen. Satakunnan keskussairaalan painehaava-koulutuspäivän osallistujien mielestä nonstop-pisteet olivat positiivinen yllätys. Tilojen ahtaus koettiin Satakunnan keskussairaalan nonstop-pisteillä hankalaksi. Ensimmäisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat toivoivat painehaavojen ennaltaehkäisyn leviävän terveydenhuollon toimipisteisiin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet