Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Ampuma-aselain uudistamisen vaikutukset metsästysharrastukseen ja poliisin lupapalvelun työmäärään

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Ampuma-aselain uudistamisen vaikutukset metsästysharrastukseen ja poliisin lupapalvelun työmäärään

Opinnäytetyön aiheena olivat ampuma-aselain uudistusten vaikutukset metsästykseen. Uudistuksissa keskityttiin vuonna 2011 voimaan tulleeseen muutokseen sekä meneillään olevaan uudistushankkeeseen. Osana tutkimusta oli selvittää myös vaikutukset lupaviranomaisen työskentelyyn. Yksi syy lain uudistukseen oli se, ettei vuonna 1998 säädetty ampuma-aselaki vastannut EU:n vaatimuksia. Toinen konkreettinen syy olivat Suomessa tapahtuneet koulusurmat. Päätavoitteena oli aseturvallisuuden parantaminen. Tutkimuksessa tutkittiin lain uudistamisen erilaisia vaikutuksia harrastukseen. Työssä tutkittiin mm. vaikutuksia harrastuksen aloittamiseen, kustannuksiin, säilytyskäytäntöihin ym. Metsästäjiltä kysyttiin kysymyksiä myös aseturvallisuudesta ja lakimuutoksen tarpeellisuudesta. Lupaviranomaisia haastateltiin lain vaikutuksista heidän työhönsä. Tutkimuksessa selvisi, että ampuma-aselain uudistuksella on ollut vaikutuksia metsästykseen. Harrastuksen kustannukset ovat nousseet. Harrastuksen aloittaminen on vaikeutunut, etenkin nuorilla. Tutkimuksen mukaan ampuma-aselain uudistaminen ei ole ainoa keino lisätä aseturvallisuutta. Poliisin lupaviranomaisen työmäärä on lisääntynyt lakimuutoksen myötä. Lainsäätäjän näkökulma lakimuutoksen vaikutuksista metsästykseen eroaa metsästäjien näkökulmasta. Osa lainsäätäjistä ei näe konkreettisia vaikutuksia metsästykseen. Osa lainsäätäjistä taas näkee vaikutukset metsästykseen samankaltaisina kuin harrastajat.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet