Verkkokaupan markkinointi verkossa : Case Tiluuna

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Verkkokaupan markkinointi verkossa : Case Tiluuna

Opinnäyteyön aiheena oli selvittää, miten Tiluunan aputoiminimellä toimivan verkkokaupan markkinointia kannattaisi toteuttaa verkossa. Toimeksiantaja halusi opinnäytetyön antavan ideoita siitä, miten nuorten vaatteiden markkinointia voisi tehostaa verkossa ja kuinka saavuttaa oikea kohderyhmä. Verkkokaupan kohderyhmään kuuluvat noin 10–15 -vuotiaat nuoret ja heidän vanhempansa ostopäätöksen tekijöinä. Opinnäytetyön tutkimustyö oli kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Työn apuna käytettiin markkinointiviestinnän ja sosiaalisen median teorioita, joiden avulla selvitettiin, kuinka Tiluuna voisi hyödyntää erilaisia markkinointikanavia. Lisäksi opinnäytetyötä varten kysyttiin taustatietoja yrityksen omistajalta. Opinnäytetyön tuloksena todettiin, että sosiaalinen media on hyvä markkinointikanava Tiluunan ja sen aputoiminimen Takapihan markkinoinnissa. Facebook on entuudestaan tuttu informaatioväline yritykselle, joten sen hyödyntämiseen on hyvät onnistumisen edellytykset. Blogin avulla yritys pystyy saamaan lisää näkyvyyttä sekä parantamaan vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Teoria-aineiston ja yritys-casen pohjalta todettiin, että verkkomarkkinointi on vaativa, mutta hyvällä panostuksella myös paljon antava markkinointitapa. Lisäksi todettiin, että verkkosivustojen sisällöllä on suuri merkitys, koska se vaikuttaa siihen, miten yritys sijoittuu hakukonetuloksissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet