Uusi henkilöstölehti ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän osana

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Uusi henkilöstölehti ProAgria Länsi-Suomen sisäisen viestinnän osana

Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ProAgria Länsi-Suomelle henkilöstölehti, joka toimii hyvänä sisäisen viestinnän välineenä. Lehden päätehtävänä on parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja luoda yhteisöllisyyttä. Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa käsitellään organisaation sisäistä viestintää teoriassa, ProAgria Länsi-Suomen toimintaa ja sen sisäistä viestintää sekä henkilöstölehteä sen osana. Suunnittelemani Toimekas-lehti on liitteenä. Liitteenä on myös muiden aikaisempina vuosina tekemiä Toimekkaita, jotka silloin olivat lähinnä tiedotteita. Tutustuin ProAgriaan jo harjoittelujaksoni ja kesätyöni aikana. Hankin työni perustaksi tarvittavia tietoja myös haastattelemalla ProAgrian toimitusjohtajaa sekä markkinointi- ja viestintävastaavaa. Lisäksi käytin lähteinä kirjallisuutta ja internetlähteitä. Työn tuloksena syntynyt ProAgria Länsi-Suomen henkilöstölehti Toimekas on sähköinen lehti. Se taitetaan InDesignilla ja lähetetään henkilökunnalle interaktiivisena, koko näytölle aukeavana PDF-tiedostona sähköpostilla. Näin ollen lehden tekeminen on edullista ja jakelu nopeaa. Suunnittelin lehdelle layoutin, joka pysyy samanlaisena numerosta toiseen. Näin lehden eri osastot ja tunnusomaiset piirteet tulevat tutuiksi lukijalle ja lukeminen helpottuu.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet