Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Laatukäsikirja maanrakennusyritykselle

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Laatukäsikirja maanrakennusyritykselle

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli laatia ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatukäsikirja maanrakennusyritykselle Kaivinkoneyhtymä Hokkanen & Hokkanen. Laatukäsikirjan lisäksi syvennyttiin laadun käsitteeseen liiketoiminnassa sekä tarkasteltiin ISO 9000 -laatustandardisarjaa. Opinnäytetyön aiheen toimeksiantajana toimineella yrityksellä ei aikaisemmin ollut käytössään minkäänlaista laadunhallintajärjestelmää. Järjestelmän luominen katsottiin tarpeelliseksi tulevaisuuden kilpailukykyä ajatellen. Tutkimustyön sisältö koostuu laadun merkityksestä liiketoiminnassa sekä ISO 9000 -standardisarjan tarkastelusta. Standardin ISO 9001:2008 mukaista laatukäsikirjan rakennetta tutkiva kappale on hyödyllinen laadunhallintajärjestelmän luomista suunnittelevalle yritykselle. Laatustandardin mukaisten vaatimusten täyttyminen ei ollut ainoa tavoite käsikirjaa laadittaessa. Sen lisäksi siitä pyrittiin luomaan selkeä ja toimiva kokonaisuus, jota olisi helppo soveltaa käytäntöön.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet