Haku

Kasvinviljelytilan siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Kasvinviljelytilan siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lainsäädännön vaatimuksia sekä käytännössä suoritettavia toimenpiteitä tavanomaisen kasvinviljelytilan siirtyessä luonnonmukaiseen tuotantoon. Tutkimuksen osaongelmia oli selvittää 1) luomutuotantoon siirtymisen edellytykset, 2) lainsäädännön asettamat vaatimukset luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyvälle sekä luonnonmukaisessa tuotannossa jo olevalle kasvinviljelytilalle ja 3) miten käytännössä tulee menetellä, kun siirtyminen on ajankohtaista. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä on viimeaikoina voimakkaasti kasvanut, mikä on lisännyt myös viljelijöiden kiinnostusta siirtyä luonnonmukaiseen tuotantoon. Tuotantosuunnan vaihdosta ei kuitenkaan kannata tehdä hetken mielijohteesta, vaan asioihin on syytä perehtyä tarkoin ennen siirtymäpäätöksen tekoa. Työssä pohdittiin voimassa olevan luomulainsäädännön vaatimusten lisäksi myös lähitulevaisuuden maatalouspoliittisia muutoksia, siirtymiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä sekä myös hieman siirtymispäätökseen vaikuttavia muita asioita, kuten luomutuotteiden kysyntää ja markkinoita sekä alan kehitysnäkymiä. Tutkielma oli luonteeltaan pienimuotoinen oikeusdogmaattinen työ, joka nojautui pääasiassa voimassa olevien oikeus- ja viranomaislähteiden varaan ja sen tavoitteena oli tuoda lisävalaistusta ja tukea kasvitilan yrittäjän/omistajan päätöksen tekoon luomutuotantoon siirtymisen suunnitteluvaiheessa. Tulokseksi saatiin tiivis ”luomuinfo” siirtymistä harkitsevalle kasvinviljelytilalle. Tiivistettynä voidaan sanoa, että kasvinviljelytilan luomutuotantoon siirtymisen edellytykset näyttävät tällä hetkellä melko valoisilta. Kysyntä on kasvussa, kannattavuus näyttää olevan tavanomaista tuotantoa parempi ja myös tulevat maatalouspoliittiset linjaukset tulevat mahdollisesti suosimaan luomutuotantoa. Luomutuotantoon siirryttäessä on kuitenkin varauduttava siihen, että lainsäädännön vaatimukset, valvonnat ja käytännön paperityöt tulevat lisääntymään.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl Museokortteja.

Avaa kysely

Ei kiitos