Satakunnan pelastuslaitoksen tietoverkon kehitystarpeet

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Satakunnan pelastuslaitoksen tietoverkon kehitystarpeet

Tämän opinnäytetyön aiheena oli Satakunnan pelastuslaitoksen toimistotyössä käytettävän tietoverkon ja siihen liittyvien hankintojen yhdenmukaistaminen. Työhön kuuluva viisivuotissuunnitelma tarjoaa investointeihin informaatiota. Operatiivinen puoli, sammutus- ja pelastustoimi tai sairaankuljetus eivät kuulu työn piiriin. Satakunnan pelastuslaitoksella on toimintaa 22 kunnassa. Työntekijöitä on noin 270. Tarve pitkäjänteisempään suunnitelmaan tietokoneiden ja ohjelmien hankinnan sekä koulutuksen suhteen on tullut ilmi. Tietokoneet ovat osin sekalaisia kunnilta jääneitä, joten niiden tehot vaihtelevat suuresti. Haastatteluiden ja Webropol ATK-kyselyn pohjalta yleinen taso arvioitiin kohtuulliseksi, mutta selviä puutteita ilmeni monella osa-alueella. Laadullinen ja määrällinen kyselyn purku valotti ongelmakohtia. Uudistustarpeita sekä laitteiden, ohjelmistojen että koulutuksen kannalta tutkittiin lähdemateriaalin pohjalta. Tuloksista koottiin viisivuotissuunnitelma, joka tukee Satakunnan pelastuslaitoksen tulevia investointisuunnitelmia. Se tulee myös muodostamaan toimivan ja yhtenäisen käytäntöperiaatteen pelastuslaitoksen tietoverkon kehittämisessä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet