Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Terveellisten välipalojen kerho

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Terveellisten välipalojen kerho

Opinnäytetyön aiheena oli lasten ylipainon ehkäisy. Opinnäytetyö on osa suurempaa projektikokonaisuutta, joka on toteutettu toiminnallisin osaprojektein HT08P/3 opiskelija ryhmässä. Tämä osaprojekti toteutettiin neljän opiskelijan voimin Noormarkun yhteiskoulussa 1-2- luokkalaisille iltapäiväkerholaisille. Tavoitteena oli lisätä lasten ja vanhempien tietoisuutta terveellisten välipalojen merkityksestä lapsen ravitsemuksessa ja pyrkiä vaikuttamaan lihavuuden ehkäisyyn lapsilla. Tarkoitus oli järjestää välipalakerhoa ja antaa lapsille mahdollisuus osallistua itse välipalojen valmistamiseen. Tämä opinnäytetyöraportti käsittelee lasten ravitsemusta, ylipainoa ja ylipainon ehkäisyä sekä näiden merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Raportissa kerrotaan myös toiminnallisen välipalakerhon toteutuksesta. Välipalakerho toteutettiin kolme kertaa ja kohderyhmänä oli Noormarkun yhteiskoulun 1-2- luokkalaiset iltapäiväkerholaiset. Osallistuja määrä oli 12 lasta jokaisella kerho kerralla. Tässä projektissa tuettiin lasten terveyskäyttäytymistä ja vahvistettiin lapsilla jo olemassa olevia hyviä elämäntapoja.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet