Dawsonera-e-kirjapalvelu on lakannut 31.7. Linkit palvelun e-kirjoihin eivät enää toimi. Pahoittelemme tilannetta.

Tradenomitutkinnon vaikuttavuus

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Tradenomitutkinnon vaikuttavuus

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kampuksen aikuiskoulutuksen verkko-opintoina suoritettavan liiketalouden tradenomitutkinnon (AMK) vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta mitattiin tutkinnon suorittamisen vaikutuksena tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työelämässä sijoittumisen muutokseen. Tämän opinnäytetyön pääkysymyksenä tutkittiin, miten tradenomitutkinnon (AMK) suorittaminen on vaikuttanut tutkinnon suorittaneiden työelämässä sijoittumiseen. Tutkimusongelmana selvitettiin, miten Kuninkaisten opetustarjonta on vastannut työelämän tarpeisiin. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota Kuninkaisten kampus voi hyödyntää suunnitellessaan ja kehittäessään koulutusta ja palvelua. Opinnäytetyön teoreettisessa osiossa käsiteltiin koulutuksen vaikuttavuutta ilmiönä, sekä koulutuksen vaikuttavuuden tasojen määritelmiä. Teoria osio pohjattiin kirjallisuuteen. Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Verkkokyselynä toteutetussa kyselytutkimuksen kohdejoukkona oli Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kampuksen tradenomitutkinnon (AMK) suorittaneet. Verkkokysely toteutettiin joulukuussa 2019, jossa kohdejoukkona olivat marraskuun 2016 ja marraskuun 2019 välisenä aikana valmistuneet henkilöt. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa siitä, millainen tutkinnon vaikuttavuus oli. Tradenomitutkinnon (AMK) suorittamisen Kuninkaisten kampuksella todettiin vaikuttaneen tutkinnon suorittaneen työelämässä sijoittumisen muutokseen. Tutkinnon suorittamisen havaittiin vaikuttaneen sijoittumiseen työelämässä sekä laajentaneen uramahdollisuuksia. Kuninkaisten opetustarjonnan todettiin yleisellä tasolla vastanneen laajasti työelämän tarpeisiin. Koulutus vastasi erittäin hyvin osallistujien odotuksia ja palvelun tuottaminen todettiin kokonaisuutena arvioituna onnistuneeksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet