Satakunnan alueen matkailuyrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden täydennyskoulutustarpeet

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Satakunnan alueen matkailuyrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden täydennyskoulutustarpeet

Opinnäytetyön aiheena oli Satakunnan alueen matkailuyrittäjien ja matkailutoimijoiden täydennyskoulutustarpeiden kartoittaminen. Tutkimuksen tarkoitus oli tuottaa tietoa tästä tarpeesta, jotta Satakunnan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskus saisi tarvitsemaansa informaatiota pystyäkseen muokkaamaan matkailualalle suunnattua tarjontaansa paremmin kysyntää vastaavaksi. Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin elinikäiseen oppimiseen, koulutustarpeeseen ja erityisesti satakunnan alueen matkailutoimijoiden kouluttautumistarpeisiin kyselytutkimuksen ja analyysin kautta. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että eniten täydennyskoulutukselle on tarvetta markkinoinnin ja myynnin sekä sosiaalisen median hyödyntämisen osa-alueilla. Myös Internetin ja muun tietotekniikan kanssa koettiin lisäkoulutus tarpeelliseksi, samoin kuin omien työtapojen kehittämisessä, johtamistaidoissa sekä palvelusisältöjen kehittämisessä. Vastauksissa painotettiin voimakkaasti myös pienyrittäjyyttä ja matkailun näkökulmaa. Tutkimukseen vastanneista 70,6 % oli alle viiden työntekijän pienyrityksiä ja iällisesti mitattuna yritysten yleisimmät ikäluokat olivat 10–14 vuotta ja yli 20 vuotta toiminnassa olleet yritykset. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että kaiken kaikkiaan täydennyskoulutukselle löytyy selkeästi kiinnostusta ja tarvetta, varsinkin jo pidempään työelämässä olleiden keskuudessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet