Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Laatukäsikirja Helinä-koti Oy

Aineiston käyttöoikeudet
Creative Commons Attribution-NoDerivs 1.0 Suomi
QR-koodi

Laatukäsikirja Helinä-koti Oy

TIIVISTELMÄ Pihlajamäki, Heli Satakunnan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelujen ohjaus Helmikuu 2011 Ohjaaja: Alvajärvi, Ari Sivumäärä: 41 Avainsanat: laatu, Helinä-koti Oy, laatukäsikirja, laatutyö, laadunhallinta ______________________________________________________________________ Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda laatukäsikirja ryhmäkoti Helinä-koti Oy:lle. Olen perustanut vuonna 2007 ystäväni kanssa Helinä-koti Oy:n, joka on 16-paikkainen ikäihmisten ryhmäkoti. Lääninhallitus vaatii laatukäsikirjan, jonka yhdessä työntekijöiden kanssa laadimme. Laadukkaista työtavoista ja laatukäsikirjasta hyötyvät kaikki. Uudet sijaiset voivat niiden avulla tutustua helposti työyhteisön toimintakäytäntöihin, työntekijät voivat tarkistaa yhdessä sovittuja toimintatapoja tai hallinnon työntekijät perustella päätöksiään. Yhtenäisesti sovitut laadukkaat työtavat vähentävät epäselvyyksistä johtuvaa kiirettä, virheiden määrää ja epävarmuutta. Laadukkaasta hoitotyöstä hyötyvät ennen kaikkea eniten potilaat ja heidän omaisensa. Aineistoa laatukäsikirjaa varten kerättiin palavereissa, havainnoin ja kirjallisuuskatsauksen keinoin. Yhdessä henkilökunnan kanssa työstimme laatukäsikirjaa. Halusimme tuottaa sellaisen teoksen, joka on selkeä ja vastaa täysin meidän toiminta-ajatustamme, arvojamme jne. Laatukäsikirja on lyhyt kuvaus yrityksen laatutavoitteista henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Opinnäytetyöprosessi alkoi toukokuussa 2008 koko henkilökunnan yhteisellä palaverilla. Ensimmäiseksi valitsimme laatutyöryhmän laatukäsikirjan suunnitteluun. Laatutyöryhmään lisäkseni kuuluu johtaja Hely Niemi ja vastaava sairaanhoitaja Tellervo Koskela. Koko henkilökunta on mukana työstämisessä yhteisten palaverien puitteissa. Tarkoituksenani on tehdä aihekohtaisesti henkilökunnalle kysymyksiä, esim. mitä arvoja sinun mielestäsi Helinä-kodissa tulisi olla jne. Kuukausipalaverissa jätän kysymyksen, johon jokainen vastaa ja jättää vastauksen minulle, jonka pohjalta jatkan laatukäsikirjan tuottamista. Toivon, että laatukäsikirjan 1.painos olisi valmis toukokuun loppuun 2009 mennessä. Väliraportointia ja tuotoksen lukemista henkilökunnan kanssa tehdään kerran kuukaudessa yhteisissä palavereissa. Henkilökunnan palautteiden perusteella voin tehdä sitten muutoksia. Laatutyöryhmä pyrkii kokoontumaan kerran kahdessa viikossa. Laatukäsikirjan hyväksyttäminen johdolla ja työntekijöillä toteutui joulukuussa 2009. Laatukäsikirjan julkistaminen toteutui tammikuussa 2010. Tuloksena tästä opinnäytetyöstä on syntynyt – Helinä-koti Oy:n laatukäsikirja.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet