Verkko-opetuksen käynnistäminen Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Verkko-opetuksen käynnistäminen Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa

Opinnäytetyön aiheena oli verkko-opetuksen käynnistäminen Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa. Verkko-opetus oli ajankohtainen teema opetustyön kehittämisessä. Opiskelijoiden odotukset opetuksen laadusta pakottivat miettimään oppilaitoksen toimintaa. Jotta odotuksiin pystyttäisiin vastaamaan laadukkaalla toiminnalla, oli mietittävä, miten toimintaa piti kehittää. Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa keskeisenä kehitystoimena oli oppimisympäristöjen monipuolistaminen. Työssä keskityttiin verkko-oppimisympäristöihin. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutin opettajien valmius kehittää opetusta tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Kyseessä oli kehittämisprojekti, joka tähtäsi opettajien aktivoimiseen ja opetuksen kehittämiseen. Opinnäytetyön teoriapohjan muodostivat verkko-opetuksen käsitteistöön, muotoihin ja rooleihin liittyvät teoriat, myös verkko-oppimisympäristö ratkaisuihin kiinnitettiin huomiota. Opinnäytetyössä laadittiin käyttäjäkysely, jolla kartoitettiin tieto- ja viestintätekniikan sekä verkko-opetuksen tilaa Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa. Käyttäjäkyselyn pohjalta suunniteltiin koulutukset ja muut kehitystoimet. Opinnäytetyön tuotoksena kartoitettiin opettajien kehitys halukkuus ja käynnistettiin verkko-opetuskoulutus. Opinnäytetyössä aloitetut kehittämistoimet jatkuivat Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutissa opinnäytetyön teon jälkeenkin. Tavoitteena on, että kehittämisestä tulee pysyvä prosessi ja ajan kuluessa verkko-opetuksesta syntyy päivittäinen opetusmenetelmä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet