Sanomalehti lasten ja nuorten mediakasvattajana

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Sanomalehti lasten ja nuorten mediakasvattajana

Tämän opinnäytetyön aiheena oli sanomalehti lasten ja nuorten mediakasvattajana. Sanomalehteä on aina pidetty tärkeänä ja luotettavana tiedonlähteenä, mutta teknologian kehittyessä jatkuvasti lapset ja nuoret ovat mieltäneet digitaaliset laitteet ja mediasisällöt läheisemmiksi. Sanomalehtiviikon kehittänyt Sanomalehtien Liitto haluaa rohkaista lapsia ja nuoria enemmän sanomalehtien pariin. Sanomalehtiviikkoa vietettiin tänä vuonna 8.-12.2.2010. Viikon aikana toimittajat tekevät paljon vierailuja kouluihin ja oppilaat pääsevät puolestaan tutustumaan lehtitaloihin. Lähdin raumalaisen sanomalehti Länsi-Suomen toimittajien kanssa kahdelle oppitunnille hakemaan taustatietoa opinnäytetyötäni varten. Olin myös mukana kahdeksasluokkalaisten vieraillessa Länsi-Suomen toimituksessa. Tarkastelen työssäni sanomalehteä mediakasvatuksellisesta näkökulmasta. Halusin saada työni lisämausteeksi myös konkreettisia tuloksia, joten laadin oppilaille kyselyn heidän lukutottumuksistaan ja mielipiteistään toimittajien pitämistä oppitunneista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet