Satakunnan ammattikorkeakouluopiskelijoiden matkailumotiivit ja omatoimisen budjettimatkailun kokemukset

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Satakunnan ammattikorkeakouluopiskelijoiden matkailumotiivit ja omatoimisen budjettimatkailun kokemukset

Opinnäytetyössä tutkittiin Satakunnan ammattikorkeakouluopiskelijoiden matkailumotiiveja ja kiinnostusta budjettimatkailua kohtaan. Budjettimatkailusta on hyvin vähän tietoa ja tuottamalla sitä opinnäytetyön avulla lisää, voi se kannustaa harkitsemaan erilaisia tapoja matkustaa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen tutkimuksena. Opiskelijoiden matkailutaustasta, matkailumotiiveista sekä budjettimatkailusta kerättiin tietoa sähköisen kyselylomakkeen avulla, johon vastasi 342 Satakunnan ammattikorkeakouluopiskelijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelman avulla, jonka lisäksi käytettiin apuna ristiintaulukointia. Tutkimustulokset osoittivat, että matkailu on tärkeää Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opiskelijoita motivoi matkustamaan erityisesti uusien kokemusten ja elämysten hankkiminen, lepo ja rentoutuminen sekä ajanvietto läheisten kanssa. Matkakohteen valintaan eniten vaikuttivat käytössä oleva budjetti ja kohteessa vallitseva luonto ja sää. Tärkeintä matkailussa opiskelijoille oli myös irtautuminen arjesta. Bud-jettimatkailu kiinnosti opiskelijoita selvästi ja se herätti monen opiskelijan mielenkiinnon. Monelle budjettimatkailun käsite ei ollut ennestään tuttu, mutta monet olivat tutkimuksen mukaan valmiita kokeilemaan matkustamista pienellä budjetilla. Tutkimustuloksissa esiintyi samankaltaisuuksia aiempien matkailun motivaatiotekijöitä kartoittaneiden tutkimusten kanssa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet