"Ryhdisty!" -TYKY-liikuntapäivä Kuntoutuskeskus Kankaanpään toimistotyöntekijöille

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

"Ryhdisty!" -TYKY-liikuntapäivä Kuntoutuskeskus Kankaanpään toimistotyöntekijöille

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Kuntoutuskeskus Kankaanpään toimistotyöntekijöiden työssäjaksamisen tukeminen liikunnan, hyvän ryhdin ja työergonomian ohjauksen avulla. Opinnäytetyössä toteutettiin liikunnallinen tyky-päivä Kuntoutuskeskus Kankaanpään toimistotyöntekijöille, jonka jälkeen heille laadittiin työpaikalla tehtävä taukoliikuntaohjelma sekä kotona tehtävä kotiharjoitteluohjelma. Opinnäytetyön vaikuttavuutta selvitettiin tyky-päivän jälkeen lähetetyillä palautekyselyillä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten toimistotyön kuormittavuutta, työergonomiaa ja ryhtiä sekä tarkastellaan liikunnan vaikuttavuutta työhyvinvointiin. Tyky-päivään osallistui yhteensä viisi Kuntoutuskeskus Kankaanpään työntekijää. Liikunnalliseen tyky-päivään sisältyi alkuun luento, jossa käsiteltiin toimistotyön er-gonomiaa, ryhtiä, toimistotyön kuormittavuutta sekä liikunnan vaikutuksia työhyvinvointiin. Luennon lisäksi päivään sisältyi lihaskuntoharjoittelua lihaskuntotunnin ja kuntosalin merkeissä, vesiliikuntaa, kehonhuoltoa sekä loppurentoutus. Palautekyselyiden mukaan voidaan todeta tyky-päivällä olleen positiivisia vaikutuksia osallistujien työkykyyn. Vastausten perusteella motivaatio liikuntaa ja kehonhuol-toa kohtaan oli lisääntynyt, hyvä ryhti ja työergonomia oli tullut huomioitua työssä paremmin sekä niska-hartiaseudun ongelmat olivat vähentyneet ja työmotivaatio parantunut.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet