Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Opas alaraajan linjauksen hallinnan harjoitteluun jalkapalloilijoille

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Opas alaraajan linjauksen hallinnan harjoitteluun jalkapalloilijoille

Jalkapallo on kontaktilaji, joka vaatii pelaajalta fyysisiä, taktisia, psykologisia ja teknisiä ominaisuuksia. Jalkapalloilija suorittaa pelin ja harjoitusten aikana paljon erilaisia nopeita suunnanmuutoksia ja hyppyjä, jotka kontaktitilanteiden lisäksi altistavat pelaajan erilaisille alaraajavammoille. Välttääkseen vammat, pelaajan tulisi omata hyvä lantion- ja keskivartalon hallinta ja sitä kautta estää alaraajan linjausvirheestä johtuvat vammat. Suurin osa jalkapallossa tulevista vammoista on pelaajan alaraajoihin kohdistuvia pehmytkudosvammoja eli lihas, jänne tai nivelsidevaurioita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Fc Jazz jalkapalloseuralle harjoitusopas alaraajan linjauksen hallinnan harjoitteluun. Tarkoituksena oli antaa seuran valmentajille ja pelaajille lisätietoa lajille tyypillisten vammojen ennaltaehkäisevästä harjoittelusta. Oppaan harjoitukset pilotoitiin yhdellä henkilöllä, jolta kerättiin suullinen palaute harjoitteista tulleista tuntemuksista ja mahdollisista kehityskohteista. Valmis harjoitusopas jäi seuralle käytettäväksi ja he voivat hyödyntää sitä jatkossa osana fyysistä harjoittelua. Opinnäytetyön tavoite on auttaa pelaajia kehittämään keskivartalon- ja alaraajan lihaksia, kehittää kehonhallintaa ja tasapainoa ja sitä kautta ennaltaehkäistä alaraajan linjauksen pettämisestä johtuvat alaraajavammat. Valmis harjoitusopas pitää sisällään 6 erilaista harjoitusta ja ne on jaettu kahteen ryhmään, perus- ja haastavammat harjoitteet. Oppaassa on sanalliset ja kuvalliset ohjeet helpottamaan harjoitteiden oikean suoritustekniikan ymmärtämistä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet