Maitotilojen taloudelliset tunnusluvut

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Maitotilojen taloudelliset tunnusluvut

Maitosektorilla on tapahtunut paljon muutoksia muutaman vuoden sisällä. Suurimpia muutoksia ovat olleet maidon hinnan lasku ja maitokiintiöiden poistuminen. Maitotilat ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä, mutta tuotetun maidon määrä on pysynyt ennallaan. Tilojen koko on kasvanut, ja se aiheuttaa haasteita myös talouden hallintaan. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään yleisesti suomalaista maidontuotantoa, maidontuotannon tuottoja ja kustannuksia sekä avataan taloudellisia tunnuslukuja. Tutkimusosiossa tehtiin viidelle maitotilalle ProAgrian Wakka-ohjelmalla tulosanalyysi. Laskelmassa käytetiin vuoden 2014 verotietoja. Tästä laskelmasta saatiin kannattavuuden, rahoituksen ja vakavaraisuuden tunnuslukuja. Näitä tunnuslukuja vertailtiin sekä keskenään että ProAgria Tilakunnosta saatavaan vertailuaineistoon. Työn toimeksiantaja on ProAgria Länsi-Suomi ry.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet