Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen

Tämä opinnäytetyö tehtiin R-Sarkon Oy:lle tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoa varten. Opinnäytetyö on ohjelmistosuunnitelma, joka koostuu tietokannasta, tiedonkeruuohjelmasta, raportointiohjelmasta ja ylläpito-ohjelmasta. Ohjelmiston tietoturvaan kiinnitettiin erityistä huomiota, koska järjestelmä sisältää palkka- ja hintatietoja. Opinnäytetyössä käydään ensin läpi ohjelmiston määrittelyyn liittyvät asiat, kuten ohjelmointikieli. Tämän jälkeen esitellään ERP-järjestelmästä kerättävää tietoa ja tiedon tallentamiseksi valmistettu tietokanta. Tietokannan suunnittelu oli eräs työn tärkeimmistä asioista, koska ohjelmiston kaikki muut toiminnot ovat riippuvaisia tietokannan toiminnasta. Lopuksi esitellään eri ohjelmien toimintoja. Työ sisältää myös ohjelmointikielisiä esimerkkejä joidenkin toimintojen toteuttamisesta ja kuvaruutukaappauksia ohjelmiston testiohjelmista. Suunnittelun aikana tehdyt testiohjelmat osoittivat järjestelmän eri toimintojen toimivuuden. Tietojen vienti ERP-järjestelmästä uuteen järjestelmään on toimiva ratkaisu kuten myös yhteenvetotietojen laskenta ja raporttien luonti. Suunnitelman pohjalta tehdyn ohjelmiston pitäisi täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Tässä opinnäytetyössä toteutetut testiohjelmat helpottavat suunnitellun ohjelmiston lopullista valmistamista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet