Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Vika- ja vaikutusanalyysin suunnittelu ja käyttöönotto Ata Gears Oy:ssä

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Vika- ja vaikutusanalyysin suunnittelu ja käyttöönotto Ata Gears Oy:ssä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella vika- ja vaikutusanalyysi yrityksen tarpeille sopivaksi. Yrityksessä oli jo aikaisemmin analyysi käytössä, mutta siitä ei koettu saavan parhainta mahdollista hyötyä. Opinnäytetyössä tehtiin vika- ja vaikutusanalyysi DMG DMU 270P -työstökeskukselle, joka saapui yritykseen keväällä 2014. Työn laajuuden vuoksi se rajatiin koskemaan vain tuotantoprosessia, mutta jatkossa on tarkoitus implementoida vika- ja vaikutusanalyysi myös suunnitteluun. Valmistusprosessin laajuuden vuoksi analyysi tehtiin työvaihe kerrallaan, jolloin saatiin systemaattisesti käytyä läpi koko tuotantovaihe. Työn tärkein vaihe oli tutkia tuotantovaiheeseen liittyvät riskit, kirjata ne FMEA:n avulla saadun RPN-luvun mukaisesti, keksiä vikaantumisille jatkotoimenpiteitä ja toteuttaa ne. Työn tuloksena luotiin vika-ja vaikutusanalyysi kohdekoneelle. Sen lisäksi analyysin pohjalta tehtiin vuokaavio, joka toimii eräänlaisena työohjeena uusille koneen parissa työskenteleville työntekijöille. Vuokaavioon listattiin työvaihe kerrallaan kaikki riskit niiden ilmenemisjärjestyksessä. Työn alussa käsitellään yleisesti laadun sekä vika- ja vaikutusanalyysin teoriaa. Työn loppuosioissa käsitellään työn toteuttamista käytännössä ja analyysin suorittamista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet