Varauksia ei voi tehdä 6.12.–6.1. kirjastojärjestelmän vaihdon takia.

Asuntotuotannon laatusuunnitelma ja laadun varmistaminen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Asuntotuotannon laatusuunnitelma ja laadun varmistaminen

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa MVR-Yhtymä Oy:n asuntotuotannon laatua. Yrityksellä oli jo käytössä laatusuunnitelma, mutta sen koettiin vaativan päivitystä ja laajentamista. Tavoitteena oli rakentaa sen kaltainen laatusuunnitelma, jota voidaan käyttää muokkaamalla hyödyksi yrityksen kaikissa asuntotuotantokohteissa. Työssä tarkasteltiin mitkä ovat laatusuunnitelman kannalta oleellisia asioita. Työssä käsiteltiin myös viranomaismääräyksiä ja rakennuttajan vastuuta laadun varmistamiseksi. Asuntotuotannon laadun varmistamisella pyritään varmistamaan tuotannon laadun pysymistä suunnitellulla tasolla. Tähän tarkoitukseen rakennettiin laadunvarmistus-matriisi, jossa on erilaisia apuvälineitä yksittäisen työtehtävän laadun varmistamiseksi. Opinnäytetyön tuloksena saatiin yksityiskohtaisempi laatusuunnitelma, jonka avulla pystytään ehkäisemään rakentamisen laatuun liittyviä ongelmia ja riskejä. Yksittäisen työtehtävän laadunvarmistustoimenpiteiden avulla voidaan varmistaa, että työn laatuvaatimukset ovat kaikkien tiedossa ja kontrolloitavissa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet