Alakiventie, Myllypuro : kaatopaikasta asuinalueeksi, asuinalueesta puistoksi

QR-koodi