Abalkinplanen : Sovjetunionen övergår till fri marknad 1991.

QR-koodi