Haku

Hakuohje

Kaksi tapaa hakea

Perushaku

Perushaulla ja tarkennetulla haulla löydät paikallisen aineiston eli painetut kirjat, painetut ja e-lehdet, SAMKin opinnäytteet, linkit tietokantoihin sekä suuren osan e-kirjoista.

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Kansainvälisten e-aineistojen haulla löydät englanninkielisiä artikkeleita, julkaisuja ja e-kirjoja. Haku perustuu Primo Central -indeksiin, joka on erittäin laaja kansainvälinen tieteellisten artikkelien ja julkaisujen hakemisto.

Tietyn kirjan haku

Kirjoita sanoja kirjan nimestä tai kirjoittajan sukunimi. Finna auttaa ehdottamalla vaihtoehtoja.

Kirjan haku

Vinkkejä:

Voit helpottaa kirjan löytymistä valitsemalla ehdotuksista Kirja tai Hae otsikoista. Kirjan nimen kirjoittaminen lainausmerkkeihin fraasiksi voi auttaa:

"laadullinen tutkimus"

Voit yhdistää sanoja kirjan nimestä, tekijästä, kustantajasta ja muista tiedoista:

kirjanpito Tomperi

Jokerimerkillä * voit korvata kirjaimia, kun olet epävarma oikeasta sanasta:

kirjanpito käytän*

Jokerimerkit ? *

? korvaa yhden merkin hakutermistä.

Esimerkki: termejä "text" ja "test" voidaan hakea samalla kyselyllä:

te?t

* korvaa 0, 1 tai useampia merkkejä hakutermistä.

Esimerkki: termejä "test", "tests" ja "tester" voidaan hakea kyselyllä:

test*

Jokerimerkkejä voi käyttää myös hakutermin keskellä:

te*t

Jokerimerkkejä ? ja * ei voi käyttää hakutermin ensimmäisenä merkkinä.

Hakutuloksen rajaus

Rajaa hakua -valikon avulla voit rajata hakutulostasi vaikkapa aineistotyypin mukaan (kuten opinnäyte), organisaation mukaan (kuten tietty kampuskirjasto), kielen mukaan tai aikavälin mukaan.

Linkin jakaminen

Kun olet kirjan, lehden, artikkelin tai aineiston tiedot sisältävällä sivulla, voit kopioida linkin selaimen osoiteriviltä.

Voit jakaa linkin sähköpostiin ja sosiaaliseen mediaan.

Etäkäytön onnistumiseksi e-kirjan, e-lehden tai verkkoaineiston linkki kannattaa ottaa juuri Finnan sivulta. Finnasta on linkki eteenpäin verkkojulkaisuun tai aineistoon. Finnan linkki ohjaa tarvittaessa kirjautumaan etäkäyttöpalveluun.

Linkin tiedonhaun tuloksiin voit kopioida osoiteriviltä. Voit myös tallentaa haun, ottaa RSS-syötteen hausta ja lähettää haun linkin sähköpostina. Nämä toiminnot löytyvät hakutulossivun alaosasta.

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voi kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voi valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (otsikko, tekijä ym.). Saman useita termejä yhdistelevän haun voi tarvittaessa kohdistaa useampaan kenttään.

Lisävalikko Hae määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

  • Kaikilla termeillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
  • Millä tahansa termillä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
  • Ei millään termeistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä –painikkeella lomakkeelle pystyy lisäämään halutun määrän hakukenttiä.

Hakuryhmät

Hakuryhmiä tarvitaan sellaisten kyselyiden laatimisessa, joissa pelkkien hakukenttien yhdistely ei riitä. Jos haun kohteena on esimerkiksi Porin tai Rauman historia, tuottaa hakusanojen "Pori", "Rauma" ja "historia" yhdistäminen Kaikilla termeillä (AND) –valinnalla tuloksekseen vain julkaisuja, joissa on käsitelty Poria ja Raumaa ja historiaa. Jos valintana on Millä tahansa termeistä (OR), tulee tulokseksi kaikki julkaisut, joissa on käsitelty joko Poria tai Raumaa tai historiaa.

Hakuryhmien avulla voidaan määritellä hakukenttiä kokonaisuuksiksi. Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä, ja Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa. Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen Kaikki ryhmät (AND) ja Mitkä tahansa ryhmät (OR) –hakuoperaattoreita. Yllä olevan esimerkin Porin tai Rauman historiasta voi hakuryhmien avulla toteuttaa seuraavasti:

  • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin kirjoitetaan "Pori" ja "Rauma" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa termillä (OR).
  • Luodaan uusi hakuryhmä ja kirjoitetaan sen hakukenttään "historia". Hakuryhmien väliseksi suhteeksi valitaan Kaikki ryhmät (AND).

Tarkennettu haku

Vastaava haku tehtynä perushaun sivulla Boolen operaattoreilla ja sulkeilla:

(Pori OR Rauma) AND historia

Hakutermien yhdistely

Termejä voi yhdistellä monimutkaisemmiksi kyselyiksi Boolen operaattoreilla.

Boolen operaattorit kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

AND

AND on oletusarvoinen operaattori, kun hakusanojen väliin ei ole kirjoitettu mitään operaattoria. AND-operaattoria käytettäessä kyselyn tuloksena saadaan tietueet, joissa esiintyy jokainen hakutermeistä.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy sekä "kirjanpito" että "Tomperi":

kirjanpito Tomperi

tai

kirjanpito AND Tomperi

OR

OR-operaattorin käyttö haussa tuottaa tulokseksi tietueita, joissa esiintyy jompikumpi tai molemmat operaattorin yhdistämistä hakusanoista.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa esiintyy joko Satakunnan ammattikorkeakoulu tai SAMK:

"Satakunnan ammattikorkeakoulu" OR SAMK

NOT

NOT-operaattori poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä NOT-operaattoria seuraava hakusana.

Esimerkki: etsitään tietueita, joissa on termi "kirjanpito" mutta ei termiä "Tomperi":

kirjanpito NOT Tomperi

NOT-operaattoria ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Esimerkki: seuraava kysely ei tuota lainkaan tuloksia:

NOT kirjanpito

Sulkeet

Monimutkaisia hakulauseita voi kirjoittaa sulkeiden avulla. Sulkeiden sisällä oleva osa haetaan ensin:

(Pori OR Rauma) AND historia

Fraasihaut

Tarkan fraasihaun voi tehdä kirjoittamalla hakusanat lainausmerkkeihin.

Esimerkki: etsitään vain julkaisuja, joissa on fraasi "laadullinen tutkimus", ei esimerkiksi "laadullinen terveystutkimus":

"laadullinen tutkimus"

Fraasihakua voi käyttää myös yksittäisen hakusanan kohdalla, jolloin haku kohdistuu vain annettuun hakusanaan, eikä esimerkiksi muihin taivutusmuotoihin.

Hienosäätö

Sumeat haut

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku termille "kaide":

kaide~

Tämä haku löytää esimerkiksi termin "taide".

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

kaide~0.8

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaut

~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään termejä "laadullinen" ja "tutkimus" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan:

"laadullinen tutkimus"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä:

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 2002–2003 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[2002 TO 2003]

Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Tomperi" painoarvoa on nostettu:

kirjanpito Tomperi^5