Kirjautuminen Rakennustiedon verkkopalveluun on muuttunut. Kirjaudu SAMK-Finnan linkistä Samkin sähköpostiosoitteella.

Haku

Avainsanat ja asiasanat – mitä samaa, mitä eroa, mitä väliä?

Hakusana, avainsana, aihesana, asiasana

Tiedonhausta puhuttaessa käytetään iloisesti sekaisin termejä hakusana, avainsana, aihesana, asiasana ja ties mikä sana. Tiedonhaun lisäksi termit tulevat ajankohtaisiksi opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa: opiskelija tarvitsee avainsanoja ja asiasanoja kirjoittaessaan tiivistelmää ja tallentaessaan työnsä Theseukseen. Niiden eroista ja yhtäläisyyksistä on hyvä tietää perusasiat.

Avainsanat

Mitä ne ovat?

  • vapaasti valittuja dokumentin sisältöä kuvaavia sanoja

Mihin niitä tarvitaan?

  • opinnäytetyön tiivistelmälehdelle
  • tiedonhaussa hakusanoina

Mistä niitä löytyy?

  • omasta päästä

Asiasanat

Mitä ne ovat?

  • avainsanoja, jotka kuuluvat johonkin viralliseen, ylläpidettyyn asiasanastoon, esimerkiksi YSOon (= Yleinen suomalainen ontologia)

Mihin niitä tarvitaan?

  • opinnäytetyön tiivistelmälehdelle, jos YSOsta löytyy sopiva termi
  • hakusanoina, kun halutaan hakea tehokkaasti
  • kun tallennetaan omaa opinnäytetyötä Theseukseen, vain YSOn asiasanat kelpaavat tallennuslomakkeelle

Mistä niitä löytyy?

Avainsanat

Avainsana voi olla oikeastaan mikä tahansa dokumentin (kirja, opinnäytetyö, artikkeli, kuva, video) sisältöä kuvaava sana, ja sen voi keksiä omasta päästään. Kun lukija vilkaisee läpi dokumentin avainsanat, hän tietää heti, mitä dokumentti pääasiassa käsittelee.

Yleensä avainsanoihin listataan dokumentin aiheet, kuten sosiaalinen media, suurteollisuus, lapsiperheet, tekoäly, tekonivelet. Avainsanoilla voidaan kertoa myös muuta, kuten dokumentin kohde eli käsiteltävän henkilön, yhteisön tai teoksen nimi (Matti Nykänen, Talvivaaran kaivos, Kalevala) tai dokumentissa käytetty tutkimusmenetelmä tai tekniikka (kirjallisuuskatsaus, kyselytutkimus, akryylimaalaus).

Asiasanat

Osa avainsanoista saattaa kuulua johonkin kontrolloituun sanastoon, niin kutsuttuun asiasanastoon. Tällaiset avainsanat ovat asiasanoja. Tunnetuin kotimainen asiasanasto on YSO eli Yleinen suomalainen ontologia. Asiasanastoon on valittu yksi sana edustamaan kutakin käsitettä. Esimerkiksi vanhuksia, ikääntyneitä, ikäihmisiä, iäkkäitä jne. on YSOssa valittu edustamaan sana ikääntyneet . Asiasanasto kertoo myös sanojen alakäsitteitä, yläkäsitteitä, synonyymejä ja muita läheisiä sanoja sekä suomeksi, englanniksi että ruotsiksi. Se on siksi kätevä työkalu, kun etsii sopivia hakusanoja tiedonhakua varten.

Asiasanoja käytetään kuvaamaan dokumentin sisältöä, kun se tallennetaan johonkin tietokantaan tai hakupalveluun. Esimerkiksi SAMK-Finnassa kirjoilla on omat asiasanat, jotka tietokantaan tallentaa yleensä kirjaston sisällönkuvailija. Nämä näkyvät valitsemalla kirjan tiedoissa kohta "NÄYTÄ KAIKKI TIEDOT".

Näytä kaikki tiedot -linkki.

Samoin Theseuksen opinnäytetöillä on omat YSO-asiasanat, jotka tallentaa työn tekijä eli opiskelija itse. Opiskelijaa auttaa tässä tekoäly. Kokeile kopioida pätkä tekstiä (esimerkiksi tiivistelmäsi) sivulle ai.finto.fi ja katso, mitä asiasanoja se ehdottaa.

Koska tietokantoihin on tallennettu dokumenttien sisältöä kuvaavat asiasanat, ne toimivat tiedonhaussa erinomaisesti. YSOn asiasanat toimivat yleensä parhaiten. Eri aloilla voi olla myös omia asiasanastoja, esimerkiksi terveysalalla käytetään paljon MeSH-sanastoa . Muita kotimaisia asiasanastoja löytyy Finto.fi-palvelusta .

Tiedonhaussa kannattaa ehdottomasti käyttää hakusanoina asiasanojen lisäksi myös muita (avain)sanoja. Ne tuovat yleensä hyviä lisätuloksia, sillä asiasanastoista ei löydy kaikkia maailman käsitteitä.

Finto.fi – suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu