Selaa luetteloa

Koskinen, Seppo (80) Alasoini, Tuomo (67) Jabe, Marjatta (67) Julkunen, Raija (49) Kasvio, Antti (48) Siltala, Juha (46) Lehto, Anna-Maija (43) Työterveyslaitos (42) Kinnunen, Ulla (41) Pyöriä, Pasi (40) Seretin, Leena (40) Järvensivu, Anu (39) Kaskinen, Hannu (36) Mäkinen, Terhi (36) Arola, Hilkka (30) Melin, Harri (30) Pajunen, Pirjo (29) Torppa, Tiina (29) Reivilä, Marjut (28) Tilastokeskus (28) Friman, Terhi (27) Nätti, Jouko (27) Sarkkinen, Marja (27) Haavisto, Päivi (26) Juuti, Pauli (26) Korvajärvi, Päivi (26) Väänänen, Alpo (26) Kaaja, Susanna (25) Lehtonen, Jukka (25) Nykänen, Eino (25) Perttula, Merja (25) Silvennoinen, Heikki (25) Kauppinen, Timo (24) Nissilä, Maija-Leena (24) Turunen, Vesa (24) Feldt, Taru (23) Jyväkorpi, Pirkko (23) Kokko, Liisa (22) Komi, Tiina (22) Mauno, Saija (22) Uusiniitty, Liisa (22) Eteläpelto, Anneli (21) Holopainen, Tuulikki (21) Kujala, Helinä (21) Salminen, Simo (21) Engeström, Yrjö (20) Ilmarinen, Juhani (20) Kaisanlahti, Anja (20) Lodenius, Peter (20) Pietarinen, Aino (20) Kauppinen, Kaisa (19) Lindström, Kari (19) Seies, Eeva-Riitta (19) Sosiaali- ja terveysministeriö (19) Blom, Raimo (18) Grönstrand, Eeva (18) Hietaniemi, Helena (18) Hyötynen, Pia (18) Järvinen, Pekka (18) Kevätsalo, Kimmo (18) Nyyssölä, Kari (18) Pentti, Rauno (18) Tynjälä, Päivi (18) Vahtera, Jussi (18) Ahonen, Guy (17) Elovainio, Marko (17) Hammarsten, Heidi (17) Kontiainen, Satu (17) Lähteenmäki, Pekka (17) Mustola, Kati (17) Ruohotie, Pekka (17) Seppänen, Pekka (17) Suikkanen, Asko (17) Suoranta, Anu (17) Sutela, Hanna (17) Tikkanen, Tiina (17) Työministeriö (17) Anttila, Timo (16) Juusola, Mervi (16) Kivinen, Osmo (16) Onnismaa, Jussi (16) Palokari, Sirpa (16) Paloniemi, Susanna (16) Puustinen, Marja (16) Työturvallisuuskeskus (16) Vanas, Antti (16) Virtanen, Matti (16) Ahola, Kirsi (15) Hankonen, Riitta (15) Kalimo, Raija (15) Kivimäki, Mika (15) Mikkonen, Antti (15) Rahikainen, Marjatta (15) Reinboth, Ritva (15) Salo, Maisa (15) Vartia, Maarit (15) Vähämäki, Jussi (15) Wahlstedt, Pekka (15) Ahonen, Tuula-Maria (14) Aikuiskasvatuksen tutkimusseura (14)