Selaa luetteloa

Pehkonen, Erkki (72) Lavonen, Jari (63) Opetushallitus (62) Meisalo, Veijo (60) Kallioniemi, Arto (56) Tikkanen, Tiina (56) Sarmavuori, Katri (51) Aksela, Maija (49) Ahtee, Maija (47) Ahonen, Sirkka (45) Kansanen, Pertti (42) Rikkinen, Hannele (38) Korhonen, Hannu (37) Tani, Sirpa (37) Tella, Seppo (37) Elo, Pekka (36) Juuti, Kalle (36) Rantala, Jukka (36) Friman, Terhi (34) Spåre, Päivi (34) Nissilä, Maija-Leena (33) Dannbom, Kaj (32) Niemi, Hannele (31) Heikinaro-Johansson, Pilvikki (30) Löfström, Jan (30) Puustinen, Marja (30) Uusikylä, Kari (30) Korkeakivi, Riitta (29) Ängeslevä, Minna (29) Jaakkola, Timo (28) Juusola, Markku (28) Koivulehto, Liisa (26) Tirri, Kirsi (26) Palojoki, Päivi (25) Takala, Marjatta (25) Hiltunen, Anja (24) Rutonen, Matti (24) Viiri, Jouni (24) Cantell, Hannele (23) Hällström, Rolf af (23) Ikonen, Oiva (23) Kaivola, Taina (23) Satakunnan ammattikorkeakoulu (23) Huovinen, Terhi (22) Lehtinen, Erno (22) Ainedidaktiikan symposiumi (21) Heikkinen, Hannu L. T. (21) Laitinen, Sirkka (21) Mela, Marjo (21) Repo, Tarja (21) Åhlberg, Mauri (21) Houtsonen, Lea (20) Vainikainen, Tuula (20) Ylönen, Ulla (20) Haverinen, Liisa (19) Kaikkonen, Pauli (19) Latomaa, Sirkku (19) Nissilä, Leena (19) Rikama, Juha (19) Sahlberg, Pasi (19) Vanas, Antti (19) Haapasalo, Lenni (18) Lonka, Kirsti (18) Ojala, Ulla (18) Parviainen, Pentti (18) Salminen, Leena (18) Alerini, Leena (17) Huttunen, Rauno (17) Kivimäki, Petteri (17) Puolimatka, Tapio (17) Suoranta, Juha (17) Hansén, Sven-Erik (16) Jakku-Sihvonen, Ritva (16) Kauppinen, Anneli (16) Kauppinen, Eeva (16) Koskinen, Irina (16) Kuusisaari, Harri (16) Laaksola, Hannu (16) Lerkkanen, Marja-Kristiina (16) Piironen, Liisa (16) Poikela, Esa (16) Rautiainen, Matti (16) Sandström, Peter (16) Sääkslahti, Arja (16) Välijärvi, Jouni (16) Yrjönsuuri, Raija (16) Hellström, Martti (15) Kari, Jouko (15) Kohonen, Viljo (15) Korpinen, Eira (15) Kupari, Pekka (15) Lindblom-Ylänne, Sari (15) Malinen, Paavo (15) Opetusministeriö (15) Ruokonen, Inkeri (15) Takala, Sauli (15) Tomperi, Tuukka (15) Virta, Arja (15) Järvinen, Seppo (14) Kalaja, Paula (14)