Selaa luetteloa

Satakunnan ammattikorkeakoulu (138) Alasaari, Kirsi (93) Marttunen, Mauri (81) Rimpelä, Matti (80) Laiho, Marianna (72) Rimpelä, Arja (69) Helve, Helena (68) Karvonen, Sakari (67) Kannas, Lasse (63) Friman, Terhi (60) Paakkunainen, Kari (60) Palokari, Sirpa (56) Välimaa, Raili (56) Autio, Minna (51) Nurminen, Kirsi-Marja (51) Vainikainen, Tuula (49) Salmela-Aro, Katariina (47) Haldin-Rönn, Kerstin (45) Ahonen, Riitta (44) Lähteenmaa, Jaana (44) Ahlström, Salme (42) Nuorisotutkimusverkosto (42) Saarinen, Erja (42) Hoikkala, Tommi (41) Suurpää, Leena (41) Mykkänen, Raili (40) Tynjälä, Jorma (40) Harinen, Päivi (39) Meyer, Stephenie (39) Myllyniemi, Sami (38) Näre, Sari (38) Saikkonen, Ulla (38) Kaltiala-Heino, Riittakerttu (37) Komi, Tiina (36) Kontula, Osmo (36) Laukkanen, Eila (36) Unkuri, Juhana (36) Salasuo, Mikko (35) Kaskinen, Hannu (34) Puuronen, Vesa (34) Telama, Risto (33) Tikkanen, Tiina (33) Cacciatore, Raisa (32) Kyngäs, Helvi (32) Arola, Hilkka (31) Kauppinen, Eeva (31) Nupponen, Heimo (31) Tikka, Susanna (31) Kiilakoski, Tomi (30) Niemi, Hannele (30) Nyyssölä, Kari (30) Ojala, Ulla (30) Rahkonen, Ossi (30) Vanas, Antti (30) Nuorisotutkimusseura (29) Ojala, Kristiina (29) Salminen, Simo (29) Spåre, Päivi (29) Vaijärvi, Kari (29) Karlsson, Mirja (28) Aalberg, Veikko (27) Helminen, Marjut (27) Kekkonen, Urho (27) Siljamäki, Tuija (27) Willberg, Ulla (27) Aaltonen, Sanna (26) Suoninen, Lea (26) Villberg, Jari (26) Holopainen, Katja (25) Lammi-Ketoja, Ulla-Maija (25) Pylkkänen, Kari (25) Jaakkola, Timo (24) Juusola, Mervi (24) Kuure, Tapio (24) Laaksola, Hannu (24) Pekkarinen, Elina (24) Pietilä, Anna-Maija (24) Purjo, Timo (24) Tolonen, Tarja (24) Kivijärvi, Antti (23) Lehtonen, Jukka (23) Nurmi, Jari-Erik (23) Pösö, Tarja (23) Siurala, Lasse (23) Sorsa, Kalevi (23) Harrikari, Timo (22) Honkasalo, Veronika (22) Kettunen, Iita (22) Kokko, Sami (22) Metso, Leena (22) Paju, Petri (22) Puustinen, Marja (22) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (22) Tarsalainen, Anne (22) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (22) Vuori, Mika (22) Berg, Päivi (21) Harju, Jukka (21) Honkatukia, Päivi (21) Keltikangas-Järvinen, Liisa (21)