Selaa luetteloa

Satakunnan ammattikorkeakoulu (140) Alasaari, Kirsi (92) Marttunen, Mauri (82) Rimpelä, Matti (72) Laiho, Marianna (68) Nuorisotutkimusverkosto (64) Helve, Helena (60) Friman, Terhi (58) Rimpelä, Arja (58) Kannas, Lasse (57) Välimaa, Raili (57) Karvonen, Sakari (55) Palokari, Sirpa (53) Nurminen, Kirsi-Marja (52) Haldin-Rönn, Kerstin (51) Nuorisotutkimusseura (50) Lähteenmaa, Jaana (46) Autio, Minna (45) Vainikainen, Tuula (45) Hoikkala, Tommi (44) Näre, Sari (44) Ahonen, Riitta (43) Saarinen, Erja (43) Suurpää, Leena (42) Mykkänen, Raili (41) Paakkunainen, Kari (41) Puuronen, Vesa (41) Tynjälä, Jorma (40) Meyer, Stephenie (39) Ahlström, Salme (38) Myllyniemi, Sami (38) Salasuo, Mikko (37) Komi, Tiina (36) Laukkanen, Eila (36) Unkuri, Juhana (36) Kaltiala-Heino, Riittakerttu (35) Kontula, Osmo (34) Saikkonen, Ulla (34) Harinen, Päivi (33) Kaskinen, Hannu (33) Kiilakoski, Tomi (33) Cacciatore, Raisa (32) Niemi, Hannele (32) Tikka, Susanna (32) Arola, Hilkka (31) Kauppinen, Eeva (31) Nyyssölä, Kari (31) Tikkanen, Tiina (31) Vaijärvi, Kari (31) Kekkonen, Urho (30) Ojala, Ulla (30) Ojala, Kristiina (29) Kuure, Tapio (28) Salmela-Aro, Katariina (28) Aaltonen, Sanna (27) Karlsson, Mirja (27) Siljamäki, Tuija (27) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (27) Spåre, Päivi (27) Telama, Risto (27) Vanas, Antti (27) Aalberg, Veikko (26) Honkatukia, Päivi (26) Kyngäs, Helvi (26) Suoninen, Lea (26) Tolonen, Tarja (26) Villberg, Jari (26) Willberg, Ulla (26) Helminen, Marjut (25) Juusola, Mervi (25) Jaakkola, Timo (24) Laaksola, Hannu (24) Purjo, Timo (24) Nuorisoasiain neuvottelukunta (23) Nupponen, Heimo (23) Paju, Petri (23) Pylkkänen, Kari (23) Pösö, Tarja (23) Siurala, Lasse (23) Vuori, Mika (23) Kettunen, Iita (22) Kivijärvi, Antti (22) Lammi-Ketoja, Ulla-Maija (22) Lehtonen, Jukka (22) Pietilä, Anna-Maija (22) Puustinen, Marja (22) Tarsalainen, Anne (22) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (22) Berg, Päivi (21) Grönstrand, Eeva (21) Harju, Jukka (21) Holopainen, Katja (21) Jahnukainen, Markku (21) Kokko, Sami (21) Kumpulainen, Rita (21) Lehtinen, Tuija (21) Matikainen, Elina (21) Metso, Leena (21) Puuronen, Anne (21) Rahkonen, Ossi (21)